SO Sofitel Hua Hin - โรงแรมหรู - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรโมชั่นไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 54
 
Weekday/Weekend Vouchers 2020
► ผู้เข้าพักอนุญาตให้ทางโรงเเรมสมัครสมาชิก ALL – Accor Live Limitless ให้ ณ วันเข้าพัก (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก ALL – Accor Live Limitless)
► สามารถใช้เข้าพักได้ทุกวัน (วันจันทร์-วันอาทิตย์) สำหรับวอลเชอร์วันธรรมดา และวันเสาร์ สำหรับวอลเชอร์แบบวันเสาร์ ยกเว้นในวันที่ห้องพักเต็มและวันอื่น ๆ ที่โรงแรมกำหนด
► กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
► ติดต่อสำรองห้องพัก 032-709-555 หรืออีเมล์ H9649@sofitel.com
► บุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเพิ่ม 1,500.- บาทต่อคนต่อคืน ราคารวมเตียงเสริม อาหารเช้า
► คิดค่าบริการเพิ่มสำหรับเข้าพักในวันเสาร์และคืนก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2,000.- บาท ต่อห้องต่อคืนจากราคาห้องพักวันธรรมดา
► คิดค่าบริการเพิ่มสำหรับเข้าพักในวันหยุดยาว และช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11-15 เมษายน 2563 ราคา 3,500.- บาท/คืน จากราคาห้องพักวันธรรมดา หรือราคา 1,500.- บาท/คืน จากราคาห้องพักวันเสาร์
► วอลเชอร์ สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
► ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเข้าพักได้
► สำหรับสมาชิกแอคคอร์พลัส กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแอคคอร์พลัสพร้อมกับวอชเชอร์ตัวจริง(เอกสารฉบับนี้)ขณะทำการเข้าพัก
► ทางโรงแรมของสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าที่นำวอลเชอร์ตัวจริงมาแสดงวันที่เข้าพักเท่านั้น
► ทางโรงแรมของสงวนสิทธิ์และขอปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ หรือการออกวอลเชอร์ทดแทน ในกรณีที่ลูกค้าทำวอลเชอร์สูญหาย
► เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 

เลือกซื้อเลย

 
4-IN-A-ROW Package
► สำหรับเข้าพัก 3 วัน 2 คืนต่อเนื่อง ไม่สามารถแยกวันเข้าพักได้
► กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
► ติดต่อสำรองห้องพัก 032-709-555 หรืออีเมล์ H9649@sofitel.com
► บุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเพิ่ม 3,000.- บาทต่อคน ราคารวมเตียงเสริม อาหารเช้า
► คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000.- บาท/แพ็คเกจ สำหรับเข้าพักในวันศุกร์หรือวันเสาร์ และ/หรือ วันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์
► คิดค่าบริการเพิ่มสำหรับเข้าพักในวันหยุดยาว และช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11-15 เมษายน 2563 ราคา 7,000.- บาท/แพ็คเกจ
► วอลเชอร์ สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
► ไม่สามารถขยายหรือเปลี่ยนระยะเวลาเข้าพักได้
► ทางโรงแรมของสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าที่นำวอลเชอร์ตัวจริงมาแสดงวันที่เข้าพักเท่านั้น
► แพ็คเกจไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรเครดิต บัตรสมาชิก หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
► สำหรับสมาชิกแอคคอร์พลัส กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแอคคอร์พลัสพร้อมกับวอชเชอร์ตัวจริง(เอกสารฉบับนี้)ขณะทำการเข้าพัก
► ทางโรงแรมของสงวนสิทธิ์และขอปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ หรือการออกวอลเชอร์ทดแทน ในกรณีที่ลูกค้าทำวอลเชอร์สูญหาย
 

เลือกซื้อเลย

 
SPA TREATMENT VOUCHER
► วอลเชอร์ สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
► วอชเชอร์สามารถใช้ได้ที่ โซ สปา โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน เท่านั้น
► กรุณาสำรองบริการสปาล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
► ติดต่อโซ สปา โทร 032-709-559 หรืออีเมล์ H9649@sofitel.com
► วอชเชอร์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด แพคเกจ หรือสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกอื่นๆได้
► เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนดและทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก เงื่อนไขต่างๆ
► ทางโรงแรมของสงวนสิทธิ์และขอปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ หรือการออกวอลเชอร์ทดแทน ในกรณีที่ลูกค้าทำวอลเชอร์สูญหาย
 

เลือกซื้อเลย

 
WINE & DINE VOUCHER
► วอลเชอร์ สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
► วอลเชอร์สามารถใช้ได้ที่ห้องอาหารบีช โซไซตี้ โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน เท่านั้น
► วอลเชอร์สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว ในการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ห้องอาหารบีช โซไซตี้เท่านั้น
► วอลเชอร์มีมูลค่า 1,400 บาท ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต
► วอลเชอร์ไม่สามารถทอนหรือคืนเป็นเงินสดได้
► วอลเชอร์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด แพคเกจ หรือข้อเสนอพิเศษ ในงานอีเวนท์ หรืองานปาร์ตี้อื่นๆใด
► เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนดและทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก เงื่อนไขต่างๆ
► ทางโรงแรมของสงวนสิทธิ์และขอปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ หรือการออกวอลเชอร์ทดแทน ในกรณีที่ลูกค้าทำวอลเชอร์สูญหาย
 

เลือกซื้อเลย

ข่าวสารล่าสุด...

รับรู้ติดตามข่าวสารต่างๆ ของเราได้ก่อนใคร

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • line
  • youtube

Accor All App

  • %e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%82
จอง
SO Sofitel Hua Hin
จองการเข้าพัก

ตั้งแต่   ถึง

Room 1