SO Sofitel Hua Hin - โรงแรมหรู - สถานที่ตั้ง

 • ติดต่อ

  SO Sofitel Hua Hin ☆☆☆☆☆
  115 Moo 7, Tambol Bangkao, Amphur Cha-Am
  76120 Phetchaburi, Thailand
  โทร : +6632709555
  แฟกซ์ : +6632473190
  อีเมล์ : H9649@sofitel.com

 • ค้นหาเส้นทางจาก
  ถึง

ที่ตั้ง


Google Maps Link

GPS: 12.8356, 99.9974

วิธีการเดินทาง
จากกรุงเทพมหานคร
1. มุ‹งหนŒาลงใต้Œ ใชŒถนนพระราม 2 หรือถนนเพชรเกษม
2. ใชŒถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) สู‹จังหวัดเพชรบุรี
3. เมื่อผ‹าน สวิสชีพฟารม ใชŒทางออกซŒายเขŒาสู‹อำเภอชะอำ
4. เลี้ยวซŒายที่สี่แยกชะอำ เขŒาสู‹ถนนนราธิป
5. เลี้ยวซŒายเมื่อผ‹านแฟมิลี่มารท เขŒาสู‹ถนนศรีสกุลไทย
6. มุ‹งหนŒาตรงไป ผ‹านสะพานเหล็กแลŒวเลี้ยวซŒาย ตรงเซเว‹นอีเลเว‹น
7. เลี้ยวขวาทันทีเพื่อเขŒาสู‹ถนนหาดเจŒา-ปƒกเตียน
8. ตรงไปเรื่อยๆ โรงแรมจะอยู‹ทางขวามือ


จากหัวหิน
1. มุ‹งหนŒาขึ้นเหนือใชŒถนนเพชรเกษม (ทางหลวง 4) สู‹อำเภอชะอำ
2. เลี้ยวขวาที่สี่แยกชะอำ เขŒาสู‹ถนนนราธิป
3. เลี้ยวซŒายเมื่อผ‹านแฟมิลี่มารท เขŒาสู‹ถนนศรีสกุลไทย
4. มุ‹งหนŒาตรงไป ผ‹านสะพานเหล็กแลŒวเลี้ยวซŒาย ตรงเซเว‹นอีเลเว‹น
5. เลี้ยวขวาทันทีเพื่อเขŒาสู‹ถนนหาดเจŒา-ปƒกเตียน
6. ตรงไปเรื่อยๆ โรงแรมอยู‹ทางขวามือ

 

 

ข่าวสารล่าสุด...

รับรู้ติดตามข่าวสารต่างๆ ของเราได้ก่อนใคร

 • facebook
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • line
 • youtube

Accor All App

 • %e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87
 • %e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87
 • %e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87
 • %e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87
 • %e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87
จอง
SO Sofitel Hua Hin
จองการเข้าพัก

ตั้งแต่   ถึง

Room 1