SO Sofitel Hua Hin - โรงแรมหรู - เงื่อนไขเเละข้อกำหนด

เงื่อนไขเเละข้อกำหนด

โปรโมชั่นงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 53

Weekday/Weekend Vouchers 2019

► ผู้เข้าพักอนุญาตให้ทางโรงเเรมสมัครสมาชิก Le Club AccorHotels ให้ ณ วันเข้าพัก (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาขิก Le Club AccorHotels)
► สามารถใช้เข้าพักได้ทุกวัน (วันจันทร์-วันอาทิตย์) ยกเว้นในวันที่ห้องพักเต็มและวันอื่นๆที่โรงแรมกำหนด
► กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
► ติดต่อสำรองห้องพัก 032-709-555 หรืออีเมล์ H9649@sofitel.com
► บุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเพิ่ม 1,500.- บาทต่อคนต่อคืน ราคารวมเตียงเสริม อาหารเช้า
► การเข้าพักในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาว คิดค่าบริการเพิ่ม 2,500.- บาท ต่อห้องต่อคืน
► คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000.- บาท ต่อห้องต่อคืน สำหรับเข้าพักในวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์
► คิดค่าบริการเพิ่ม 3,500.- บาท ต่อห้องต่อคืน สำหรับเข้าพักในวันหยุดยาว
► วอชเชอร์ สามารถเข้าพักได้ 7 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562
► ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเข้าพักได้
► สำหรับสมาชิกแอคคอร์พลัส กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแอคคอร์พลัสพร้อมกับวอชเชอร์ตัวจริง(เอกสารฉบับนี้)ขณะทำการเข้าพัก
► เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

Weekday/Weekend Vouchers 2020

► ผู้เข้าพักอนุญาตให้ทางโรงเเรมสมัครสมาชิก Le Club AccorHotels ให้ ณ วันเข้าพัก (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาขิก Le Club AccorHotels)
► สามารถใช้เข้าพักได้ทุกวัน (วันจันทร์-วันอาทิตย์) ยกเว้นในวันที่ห้องพักเต็มและวันอื่นๆที่โรงแรมกำหนด
► กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
► ติดต่อสำรองห้องพัก 032-709-555 หรืออีเมล์ H9649@sofitel.com
► บุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเพิ่ม 1,500.- บาทต่อคนต่อคืน ราคารวมเตียงเสริม อาหารเช้า
► การเข้าพักในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาว คิดค่าบริการเพิ่ม 2,500.- บาท ต่อห้องต่อคืน
► คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000.- บาท ต่อห้องต่อคืน สำหรับเข้าพักในวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์
► คิดค่าบริการเพิ่ม 3,500.- บาท ต่อห้องต่อคืน สำหรับเข้าพักในวันหยุดยาว
► วอชเชอร์ สามารถเข้าพักได้ 6 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563
► วอชเชอร์ ไม่สามารถเข้าพักได้ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 และ 11-16 เมษายน 2563
► ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเข้าพักได้
► สำหรับสมาชิกแอคคอร์พลัส กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแอคคอร์พลัสพร้อมกับวอชเชอร์ตัวจริง(เอกสารฉบับนี้)ขณะทำการเข้าพัก
► เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

4-IN-A-ROW Package

► สำหรับเข้าพัก 3 วัน 2 คืนติดต่อกันในห้องพักที่กำหนด ไม่สามารถแยกวันเข้าพักได้
► กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
► ติดต่อสำรองห้องพัก 032-709-555 หรืออีเมล์ H9649@sofitel.com
► บุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเพิ่ม 3,000.- บาทต่อคน ราคารวมเตียงเสริม อาหารเช้า
► คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000.- บาท ต่อแพคเกจ สำหรับเข้าพักในวันศุกร์หรือวันเสาร์ และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์
► คิดค่าบริการเพิ่ม 7,000.- บาท ต่อแพคเกจ สำหรับเข้าพักช่วงวันหยุดยาว
► วอชเชอร์ สามารถเข้าพักได้ 7 พฤศจิกายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
► วอชเชอร์ ไม่สามารถเข้าพักได้ 21-31 ธันวาคม 2562 | 1-6 มกราคม 2563 | 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 และ 11-16 เมษายน 2563
► ไม่สามารถขยายหรือเปลี่ยนระยะเวลาเข้าพักได้
► สำหรับสมาชิกแอคคอร์พลัส กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแอคคอร์พลัสพร้อมกับวอชเชอร์ตัวจริง(เอกสารฉบับนี้)ขณะทำการเข้าพัก

THE DAZZLE COLLECTION
FESTIVE CELEBRATIONS 2019

► สามารถเข้าพักได้ตามวันที่กำหนด SO Festive X’MAS ใช้เข้าพักได้วันที่ 23 และวันที่ 24 ธันวาคม 2562 และ SO Festive New Year เข้าพักได้วันที่ 30 และ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
► กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
► ติดต่อสำรองห้องพัก 032-709-555 หรืออีเมล์ H9649@sofitel.com
► บุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเพิ่ม 3,900.- บาทต่อคน สำหรับ SO Festive X’MAS ราคารวมเตียงเสริม อาหารเช้า และอาหารค่ำคืนวันคริสต์มาส
► บุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเพิ่ม 5,500.- บาทต่อคน สำหรับ SO Festive New Year ราคารวมเตียงเสริม อาหารเช้า และอาหารค่ำวันส่งท้ายปีเก่า
► ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเข้าพักได้
► แพคเกจไม่ร่วมรายการกับส่วนลดใดๆ รวมถึงส่วนลดบัตรเครดิต โปรโมชั่นบัตรเครดิต บัตรสมาชิก ฯลฯ

SPA TREATMENT VOUCHER

► วอชเชอร์สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
► วอชเชอร์สามารถใช้ได้ที่ โซ สปา โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน เท่านั้น
► กรุณาสำรองบริการสปาล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
► ติดต่อโซ สปา โทร 032-709-559 หรืออีเมล์ H9649@sofitel.com
► วอชเชอร์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด แพคเกจ หรือสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกอื่นๆได้
► เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนดและทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก เงื่อนไขต่างๆ

WINE & DINE VOUCHER

► วอชเชอร์สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
► วอชเชอร์สามารถใช้ได้ที่ร้านอาหาร Beach Society โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน เท่านั้น
► วอชเชอร์สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว ในการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้านอาหาร Beach Society เท่านั้น
► วอชเชอร์มีมูลค่า 1,200 บาท ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต
► วอชเชอร์ไม่สามารถทอนหรือคืนเป็นเงินสดได้
► วอชเชอร์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด แพคเกจ หรือข้อเสนอพิเศษ ในงานอีเวนท์ หรืองานปาร์ตี้อื่นๆใด
► เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนดและทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก เงื่อนไขต่างๆ

ข่าวสารล่าสุด...

รับรู้ติดตามข่าวสารต่างๆ ของเราได้ก่อนใคร

  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • line
  • youtube

Accor All App

  • %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94
จอง
SO Sofitel Hua Hin
จองการเข้าพัก

ตั้งแต่   ถึง

Room 1