SO Sofitel Hua Hin - โรงแรมหรู - เงื่อนไขเเละข้อกำหนด

เงื่อนไขเเละข้อกำหนด

โปรโมชั่นงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 52

 

Weekday/Weekend Vouchers 2019

► ผู้เข้าพักอนุญาตให้ทางโรงเเรมสมัครสมาชิก Le Club AccorHotels ให้ ณ วันเข้าพัก (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาขิก Le Club AccorHotels)
► สามารถใช้เข้าพักได้ทุกวัน (วันจันทร์-วันอาทิตย์) ยกเว้นในวันที่ห้องพักเต็มและวันอื่นๆที่โรงแรมกำหนด
► กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
► ติดต่อสำรองห้องพัก 032-709-555 หรืออีเมล์ H9649@sofitel.com
► บุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเพิ่ม 1,500.- บาทต่อคนต่อคืน ราคารวมเตียงเสริม อาหารเช้า
► การเข้าพักในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาว คิดค่าบริการเพิ่ม 2,500.- บาท ต่อห้องต่อคืน
► คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000.- บาท ต่อห้องต่อคืน สำหรับเข้าพักในวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์
► คิดค่าบริการเพิ่ม 3,500.- บาท ต่อห้องต่อคืน สำหรับเข้าพักในวันหยุดยาว
► วอชเชอร์ สามารถเข้าพักได้ 1 กันยายน – 20 ธันวาคม 2562 
► ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเข้าพักได้
► สำหรับสมาชิกแอคคอร์พลัส กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแอคคอร์พลัสพร้อมกับวอชเชอร์ตัวจริง(เอกสารฉบับนี้)ขณะทำการเข้าพัก
► เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 

Weekday/Weekend Vouchers 2020

► ผู้เข้าพักอนุญาตให้ทางโรงเเรมสมัครสมาชิก Le Club AccorHotels ให้ ณ วันเข้าพัก (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาขิก Le Club AccorHotels)
► สามารถใช้เข้าพักได้ทุกวัน (วันจันทร์-วันอาทิตย์) ยกเว้นในวันที่ห้องพักเต็มและวันอื่นๆที่โรงแรมกำหนด
► กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
► ติดต่อสำรองห้องพัก 032-709-555 หรืออีเมล์ H9649@sofitel.com
► บุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเพิ่ม 1,500.- บาทต่อคนต่อคืน ราคารวมเตียงเสริม อาหารเช้า
► การเข้าพักในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาว คิดค่าบริการเพิ่ม 2,500.- บาท ต่อห้องต่อคืน
► คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000.- บาท ต่อห้องต่อคืน สำหรับเข้าพักในวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์
► คิดค่าบริการเพิ่ม 3,500.- บาท ต่อห้องต่อคืน สำหรับเข้าพักในวันหยุดยาว
► วอชเชอร์ สามารถเข้าพักได้ 6 มกราคม – 31 มีนาคม 2563
► ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเข้าพักได้
► สำหรับสมาชิกแอคคอร์พลัส กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแอคคอร์พลัสพร้อมกับวอชเชอร์ตัวจริง(เอกสารฉบับนี้)ขณะทำการเข้าพัก
► เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 

4-In-A-Row Package

► สำหรับเข้าพัก 3 วัน 2 คืนติดต่อกันในห้องพักที่กำหนด ไม่สามารถแยกวันเข้าพักได้
► กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
► ติดต่อสำรองห้องพัก 032-709-555 หรืออีเมล์ H9649@sofitel.com
► บุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเพิ่ม 3,000.- บาทต่อคน ราคารวมเตียงเสริม อาหารเช้า
► คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000.- บาท ต่อแพคเกจ สำหรับเข้าพักในวันศุกร์หรือวันเสาร์ และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
► คิดค่าบริการเพิ่ม 7,000.- บาท ต่อแพคเกจ สำหรับเข้าพักช่วงวันหยุดยาว
► วอชเชอร์ สามารถเข้าพักได้ 1 กันยายน – 20 ธันวาคม 2562 
► ไม่สามารถขยายหรือเปลี่ยนระยะเวลาเข้าพักได้
► สำหรับสมาชิกแอคคอร์พลัส กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแอคคอร์พลัสพร้อมกับวอชเชอร์ตัวจริง(เอกสารฉบับนี้)ขณะทำการเข้าพัก
 

Indulgent Escape Package

► สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 20 ธันวาคม 2562
► กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
► ติดต่อสำรองห้องพัก 032-709-555 หรืออีเมล์ H9649@sofitel.com
► บุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเพิ่ม 2,800.- บาทต่อคนต่อคืน ราคารวมเตียงเสริม อาหารเช้า และชุดอาหาร 3 คอร์ส
► การเข้าพักในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาว คิดค่าบริการเพิ่ม 2,500.- บาท ต่อแพคเกจ
► คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000.- บาท ต่อแพคเกจ สำหรับเข้าพักในวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์
► คิดค่าบริการเพิ่ม 7,000.- บาท ต่อแพคเกจ สำหรับเข้าพักในวันหยุดยาว
► ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเข้าพักได้
► แพคเกจไม่ร่วมรายการกับส่วนลดใดๆ รวมถึงส่วนลดบัตรเครดิต โปรโมชั่นบัตรเครดิต บัตรสมาชิก ฯลฯ
 

ART DE NOEL

► สามารถเข้าพักได้ตามวันที่กำหนด SO Festive X’MAS ใช้เข้าพักได้วันที่ 23 และวันที่ 24 ธันวาคม 2562 และ SO Festive New Year เข้าพักได้วันที่ 30 และ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
► กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
► ติดต่อสำรองห้องพัก 032-709-555 หรืออีเมล์ H9649@sofitel.com
► บุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเพิ่ม 3,900.- บาทต่อคน สำหรับ SO Festive X’MAS ราคารวมเตียงเสริม อาหารเช้า และอาหารค่ำคืนวันคริสต์มาส
► บุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเพิ่ม 5,500.- บาทต่อคน สำหรับ SO Festive New Year ราคารวมเตียงเสริม อาหารเช้า และอาหารค่ำวันส่งท้ายปีเก่า
► ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเข้าพักได้
► แพคเกจไม่ร่วมรายการกับส่วนลดใดๆ รวมถึงส่วนลดบัตรเครดิต โปรโมชั่นบัตรเครดิต บัตรสมาชิก ฯลฯ

ข่าวสารล่าสุด...

รับรู้ติดตามข่าวสารต่างๆ ของเราได้ก่อนใคร

  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube

แอคคอร์โฮเทล App

  • %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94
จอง
SO Sofitel Hua Hin
จองการเข้าพัก

ตั้งแต่   ถึง

Room 1